Miljö

Miljöfrågor är en självklar del av engagemanget inom racing. Motorsport har genom åren bidragit med många lösningar som har förbättrat miljö och säkerhet.

För att ge några exempel på områden där ett fåtal racerbilar bidragit till teknologi för miljoner bilar är:

  • Mindre och mer bränslesnåla men fortfarande kraftfulla motorer.
  • Det moderna däcket med bra grepp, lågt rullmotstånd och lång livslängd
  • Stötdämpning och hjulupphängning som bidragit till högre säkerhet.
  • Aerodynamik som ger lågt luftmotstånd och bra grepp vid hög fart.
  • ABS och Antisladd som bidragit enormt till att minska olycksrisken och konsekvenserna av en olycka.

 De krav vi ställer på oss själva är högre än de krav myndigheterna ställer på oss.

Man skall också veta att en tävlingsbil har mindre än två timmar driftstid under en tävlingshelg. Serierna är oftast på 6-8st tävlingar det vill säga mindre än 16h per år. Tester och träning tillkommer med ca 10h per år. Det vill säga antalet timmar är lågt och följaktligen också miljöbelastningen det ger.

Med Aspen alkylatbensin slipper vi nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater. Jämför vi vanlig bensin med Aspen+ så är svavel halten endast 1 ppm mot 10 ppm i vanlig bensin. Aromhalten tillsammans med Bensenhalten är de farligaste ämnena i bensin när det gäller t.ex. blodcancer och nervskador, här är Aspen bränslet ett mycket bättre alternativ än vanlig bensin. Aromhalten i Aspen i volymprocent är 0,1 mot 35 i vanlig bensin. Bensenhalten i volymprocent är 0,01 i Aspen, vanlig bensin ligger på 1.

Det är bara tillåtet att använda vatten i kylsystemet, kemiska tillsatser såsom glykol är inte tillåtet. Vi utvecklar ständigt vår miljömedvetenhet, ett exempel är att vi under 2010 har krav på användande olje- och vätskeabsorberande duk under bilen och motorn. Detta innebär att vi minimerar risken för utsläpp av t.ex. oljespill när vi står i depå eller åker på bana.

Överblivna däck tar vi alltid hand om och återlämnar till återvinning för att skona miljön på samma sätt hanteras uttjänta vätskor.

Tänk på miljön i vardagen genom att:
– Använda alkylatbensin i trädgårdsverktyg såsom gräsklippare och röjsågar (du undviker troligen också problem att få igång maskinen följande vår som bonus då vanlig bensin ofta fäller ut avlagringar i förgasaren).
– Undvik tomgångskörning och hård körning i trafiken.
– Samåk eller åk kollektivt om det är möjligt.
– Serva bilen regelbundet och kolla lufttrycket i däcken ofta så minskar bränsleförbrukningen och livslängden ökar.

Kommentera