Bli samarbetspartner

Samarbeta med mig säsongen 2015-

Upplägget bygger på ett byte till STCC kungaklassen i svensk racing.

Emelie är yngsta tjejen någonsin som tar det klivet. Hon är också den första svenska tjejen i STCC på 16år. Det borgar för mycket uppmärksamhet i media.

 Vad ger ett samarbete med mig:

  • Exponering av varumärke
  • Aktiviteter att bjuda personal och kunder till
  • Nätverk med andra företag (kunder och leverantörer)
  • Föredrag/presentation på mässor/butiksevent/kickoff eller dylikt.
  • Visa samhällsengagemang tydligt (*se kvinnors del)

 

Generellt sett så ju mer stöd vi får desto mer kan vi ge tillbaka. Vi önskar hitta tydliga vinna – vinna förhållanden med våra samarbetspartners, och långsiktiga sådana. Vi tror nämligen att tiden för tjejer inom motorsport är kommen och att det därför är en bra tidpunkt att satsa på marknadsföring i detta område.

Dessutom visar vetenskapliga utredningar att denna typ av marknadsföring är ca fyra gånger så effektivt som direktreklam/annonsering. (*) Statistiken visar också att tjejer endast får ca 14% av all sponsring i Sverige (2009), var med och ändra på det!

I hemmen är det ca 80% av inköpsbesluten som tas av kvinnor, men marknadsföringen speglar i de flesta fall inte denna omsvängning. Det finns en hel del intressant läsning i form av vetenskapliga avhandlingar i ämnet från landets universitet och högskolor. Vi är öppna för nya kreativa grepp, så kom gärna med egna förslag.

Mer läsning finner du nedan: